Over Dysis

Er was eens een jaarclub genaamd: “Milleniumproof”. Hierin zaten 6 meiden (Alina, Chantal, Diana, Ginny, Monique en Yvonne), die van mening waren dat vrouwen bij Demos een sterker imago moesten krijgen. Zij wilden Demos laten zien dat vrouwen ook ‘hun mannetje konden staan’ binnen de vereniging en niet onder doen aan de mannen. Vanuit deze beweging richtten zij op 18 december 1999 een mooi dispuut op.

Op 23 oktober 2000 is Demos Dispuut Dysis een feit geworden.
Sindsdien is de vriendinnengroep alleen maar gegroeid. Ieder jaar krijgen we weer nieuwe meiden erbij en af en toe neemt er ook iemand afscheid. Desalniettemin zijn we een hechte vriendinnengroep. ‘Zorgen voor elkaar, leven zij aan zij’